CHÍNH SÁCH GIÁ SỈ

+ Nước cất 1 lần : 2.500 đ/ lít

+ Nước cất 2 lần : 5.500 đ/ lít

GIAO HÀNG